Datadannelse I : Datavisualisering på biblioteket

Dato 06-11-2018


Præsentationer

Jeanette Ekstrøm – Databibliotekaren

Lars Kabel – Data, Datastrømme


Invitation og billetter

Tema dag – Datadannelse I.pdf

Billetter

Sidste tilmeldingsfrist 02-11-2018 kl. 11.30


I vores moderne liv er vi konstant online, og sensorer registrerer alt omkring os; fra bevægelsesmønstre til luftforurening og vandstand. Dette kaster ubegribelige mængder af data af sig. Data der sætter skub i udviklingen af algoritmer og kunstig intelligens, som kan gøre os klogere på vores liv og fremtid.

Men hvordan undgår vi at ”big data” kun bliver til fordel for dem med de bedste IT-færdigheder og den største kapital i baghånden?

Hvordan kan vi som folkebiblioteker være med til at sikre at alle borgere får adgang til data, har forståelse for hvordan data bruges og misbruges?

Vi sætter datadannelse (at læse, forstå, anvende og kommunikere data) på programmet – til denne første temadag med fokus på datavisualisering.


Program

9.30 -10.00 Ankomst m. kaffe

10.00-10.15 Velkomst

10.15-11.00 Lars Kabel

“Byernes forandring, data og datadannelse”

Et overblik over den omsiggribende dataficering og de kræfter, der forandrer vores byer, hverdagslivet og brugen af data. Med en techno-social tilgang. Hvad findes der af urbane teknologier? Hvad bliver data brugt til? Hvad kan den bruges til? Et fokus på udgangspunket for at kunne skabe øget datadannelse blandt borgere, virksomheder og på biblioteker.

11.05-11.50 Rasmus Vestergaard

“En ufrivillige forelskelse i data(-skabelse) – når data og informationer bliver til form”

Data er levende information og materiale, som er yderst karakteristisk for vores tid. For et årti siden var datavisualisering et spørgsmål om at skabe overblik ift. datastrømme. I dag befinder vi os et sted, hvor data forlængst har fået sit eget liv. Dét har designere, kunstnere, arkitekter og kulturelle institutioner for længst opdaget. Men hvad sker der, når data er materialet i kunstneriske projekter, når vores digitale identitet inkl. tilhørende data aktiveres udfra et kunstnerisk synspunkt og når teknologiens indvirken på vores liv ikke kun er har form som en abstrakt størrelse.

Rasmus Vestergaard har sit eget konsulentfirma, der er specialiseret i kuratering af udstillinger, anvendelse af digitale kunst, projektudvikling og rådgivning til såvel offentlige institutioner som private virksomheder. 

11.50-12.30 Frokost

12.30-13.30 Workshop: Data er konge

13.30-13.45 Kaffe

13.45-14.30 Jeanette Ekstrøm

”Databibliotekaren kommer”

– men hvad kræves, hvilke kompetencer er nødvendige, hvilken rolle skal vi spille og tør vi? Jeannette Ekstrøm, Specialkonsulent fra DTU Bibliotek og medstifter af BFs faggruppe for Data Science Bibliotekarer kommer med nogle erfaringer hun har som praktiserende bibliotekar på et stort universitetsbibliotek, herunder tanker og visioner for fremtidens bibliotekar og de roller, vi skal bestride.

14.30-14.45 Tak for i dag


Temadagen arrangeres af:
Projektet DataDemokrati v. Aarhus Kommunes Biblioteker

Støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje