Afsluttende temadag for projekt Datademokrati

Big data, åbne data, realtids data – der produceres og indsamles data omkring og om os hele tiden! Som biblioteker bør vi understøtte borgerne i at blive kritiske forbrugere og brugere af data – datakompetence. Udover viden om hvilke data der indsamles, kræver det også forståelse for, hvordan data behandles, analyseres og visualiseres. Forskellige oplægsholdere vil gøre dig klogere på dataanalyse, kunstig intelligens og IoT og hvad vi kan bruge al den data til. Du kan høre oplæg med journalist Lasse Hjorth Madsen, kunstner Andreas Refsgaard, solutions architect Jakob Fredslund og partner i Montem Christian Østergaard Laursen. Du kan også blive lidt klogere på hvad projektet Datademokrati har høstet af erfaringer i at arbejde med datakomptence på biblioteket.  

Dato og sted
20. august 2020

Dokk1, Store sal
Hack Kampmanns plads 2,
8000 Aarhus C

Program
Billetter (gratis)

Covid-19Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i arrangementerne, hvis corona-situationen skulle ændre sig.

Aarhus Bibliotekerne følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, så det er trygt at deltage i bibliotekernes arrangementer både for brugere og for ansatte.


Projekt Data demokrati og temadagen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.