PROGRAM FOR TEMADAG

11:00 

Get-in med sandwich + vand

Velkomst og introduktion til projekt Data demokrati af Jane Kunze

Jane Kunze arbejder med at teknologiformidling på Hovedbiblioteket i Aarhus, herunder som projektleder for Datademokrati. For at sætte en ramme for dagen vil projektet kort blive introduceret og hvordan, vi i Aarhus Bibliotekerne synes, det har relevans for vores virke.

Data, nye teknologier – og formidling af Jakob Fredslund 

Jakob Fredslund er Solutions Architect ved Alexandra Instituttets Interactive Spaces Lab, som bl.a. arbejder med fysisk/digitale installationer. Alexandra Instituttet arbejder med IT og innovation og hjælper virksomheder og organisationer med at anvende de nyeste teknologier til at skabe værdi og har været med til at udvikle prototype for projektet Datademokrati.

Data, journalistik og aha-oplevelser af Lasse Hjorth Madsen

Lasse Hjorth Madsen er data scientist hos Novo Nordisk og freelance datajournalist ved onlinemediet Zetland, hvor han skriver historier om data, algoritmer, matematik og videnskab. Målet med datajournalistik er, ifølge Lasse, at bruge aha-oplevelsen som motor for en god læseoplevelse og samtidig højne forståelsen for grundlæggende databaseret, videnskabelig tankegang. Det sidste omfatter især modet til at erkende, når man tager fejl.

13:40 Pause – kaffe+snack

Hvordan ser fremtidens intelligente, data-drevne by ud? af Christian Østergaard Laursen, Montem 

TEXT TBA

14:55 Fjerde oplæg: TBA!

TEXT TBA

15:55 Slut

Afslutning og farvel


Sted
Dokk1, Hemsen
Hack kampmanns plads 2,
8000 Aarhus
Start/Slut
11:00 – 16:00

BILLET(gratis)


Jakob Fredslund

Lasse Hjort Madsen

Christian Østergaard Laursen


Projekt Data demokrati og temadagen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.