PROGRAM FOR TEMADAG
20. maj 2021

09:30 – Get-in med kaffe + morgenbrød

10:00 – 10:30 Velkomst og introduktion til projekt Data demokrati af Jane Kunze

Jane Kunze arbejder med at teknologiformidling på Hovedbiblioteket i Aarhus, herunder som projektleder for Datademokrati. For at sætte en ramme for dagen vil projektet kort blive introduceret og hvordan, vi i Aarhus Bibliotekerne synes, det har relevans for vores virke.

10:40 – 11:30 Kunstværker og kunstig intelligens af Andreas Refsgaard

Andreas Refsgaard er en kunstner og kreativ programmør fra København. I dette foredrag vil Andreas Refsgaard vise hvordan han benytter programmering og kunstig intelligens til at skabe kunstværker, mærkelige musikinstrumenter og interaktive produkter for virksomheder som Google, Carlsberg og Philips. Foredraget vil introducere algoritmer og kunstig intelligens på en engagerende facon så alle kan være med, og vise sjove, provokerende og tankevækkende eksempler på hvordan disse teknikker giver mulighed helt nye kreative udfoldelser, men også skaber nye etiske problemstillinger. 

11:40 – 12:00 Intermezzo I

12:00 – 12:45 Frokost & kaffe

12:45 – 13:35 Data, nye teknologier – og formidling af Jakob Fredslund 

Jakob Fredslund er Solutions Architect ved Alexandra Instituttets Interactive Spaces Lab, som bl.a. arbejder med fysisk/digitale installationer. Alexandra Instituttet arbejder med IT og innovation og hjælper virksomheder og organisationer med at anvende de nyeste teknologier til at skabe værdi og har været med til at udvikle prototype for projektet Datademokrati.

13:45 – 14:35 Data, journalistik og aha-oplevelser af Lasse Hjorth Madsen

Lasse Hjorth Madsen er data scientist hos Novo Nordisk og freelance datajournalist ved onlinemediet Zetland, hvor han skriver historier om data, algoritmer, matematik og videnskab. Målet med datajournalistik er, ifølge Lasse, at bruge aha-oplevelsen som motor for en god læseoplevelse og samtidig højne forståelsen for grundlæggende databaseret, videnskabelig tankegang. Det sidste omfatter især modet til at erkende, når man tager fejl.

14:45 – 15:10 Intermezzo II & tak for i dag

Covid-19Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i arrangementerne, hvis corona-situationen skulle ændre sig.

Aarhus Bibliotekerne følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, så det er trygt at deltage i bibliotekernes arrangementer både for brugere og for ansatte.


Sted
Dokk1, Store sal
Hack Kampmanns Plads 2,
8000 Aarhus C

Start/Slut
10:00 – 15:00

BILLET(gratis)


Andreas Refsgaard

Jakob Fredslund

Lasse Hjort Madsen

Projekt Datademokrati og temadagen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.